Ubezpieczenie instalacji energii odnawialnej

Panele fotowoltaiczne i wiatrakiJeśli masz instalacje fotowoltaiczne lub kolektory słoneczne, pewnie już wiesz, ile możesz dzięki nim zaoszczędzić. Wiesz też, ile kosztuje inwestycja w to nowoczesne rozwiązanie. Dzięki ubezpieczeniu Twoja instalacja energii odnawialnej będzie chroniona.

Co możesz ubezpieczyć?

W ramach ubezpieczenia chronimy:

 • instalacje fotowoltaiczne

 • kolektory słoneczne

 

Instalacje obejmowane ochrona powinny być sprawne i gotowe do użytku, a także powinny znajdować się poza strefa wezbrań powodziowych i pływów wybrzeża morskiego.

 

Zakres ubezpieczenia

W ramach ubezpieczenia możesz wybrać zakres dopasowany do Twoich potrzeb. Oferujemy wariant ubezpieczenia oparty na ryzykach nazwanych, ale również wariant ubezpieczenia od wszystkich ryzyk. Zdecyduj, który z nich najbardziej odpowiada Twoim wymaganiom:

 1. Wariant ubezpieczenia od ryzyk nazwanych

  • Obejmuje ochroną ryzyka wymienione w OWU, między innymi: grad, huk ponaddźwiękowy, huragan, lawina, napór śniegu, osuwanie się ziemi, powódź, pożar, przepięcia (szkody elektryczne), trzęsienie ziemi, uderzenie pioruna, uderzenie pojazdu, upadek obiektów, zapadanie się ziemi, zalanie*

  • Obejmuje ochroną działanie osób trzecich (kradzież instalacji lub jej elementu, wandalizm, dewastacja)

  • Obejmuje ochroną koszty związane z akcją ratowniczą lub usuwaniem pozostałości po szkodzie

  • Obejmuje ochroną koszty związane z postępem technologicznym (kiedy nie możliwe jest odkupienie identycznego zniszczonego elementu instalacji i musisz zainstalować nowszy lub droższy)

 2. Wariant ubezpieczenia od wszystkich ryzyk

  • Obejmuje ochroną wszystkie ryzyka i sytuacje poza tymi które wskazane są jako wyłączenia i ograniczenia ochrony w OWU*

  • Obejmuje ochroną działanie osób trzecich (kradzież instalacji lub jej elementu, wandalizm, dewastacja)

  • Obejmuje ochroną koszty związane z akcją ratowniczą lub usuwaniem pozostałości po szkodzie

  • Obejmuje ochroną koszty związane z postępem technologicznym (kiedy nie możliwe jest odkupienie identycznego zniszczonego elementu instalacji i musisz zainstalować nowszy lub droższy)

  • Obejmuje ochroną koszty związane z zakupem energii z sieci w sytuacji kiedy Twoja instalacja została uszkodzona w wyniku zdarzenia objętego ochroną.