Ubezpieczenia Rolników

TraktorTwoje gospodarstwo - Oferujemy pakiety ubezpieczeń majątkowych, które poza ochroną budynków obejmuje również zabezpieczenie pozostałego mienia od skutków pożaru czy kradzieży. Zapewnia ochronę w sytuacjach związanych z NNW i OC.

 

Kto podlega obowiązkowi ubezpieczenia?

Zgodnie z ustawą (o Ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Gwarancyjnych z dnia 22 maja 2003r. (Dz.U. nr 76, poz. 1152 z późn. zm.) każda osoba fizyczna zajmująca się działalnością rolniczą, posiadająca areał użytków rolnych przekraczający łącznie 1ha i opłacająca w części lub całości podatek rolny, ma obowiązek zawarcia ubezpieczeń obowiązkowych OC rolnika i budynków rolniczych.

Co może zawierać ubezpieczenie?

  • Ubezpieczenie maszyny i urządzeń, środków obrotowych (zboża, pasze), zwierząt a także mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji
  • OC chroniące rolnika przed roszczeniami za szkody powstałe w związku z posiadaniem gospodarstwa rolnego

Uprawy rolne - Ubezpieczenie upraw rolnych to ubezpieczenie majątkowe, które zobowiązuje Rolników pobierających dopłaty bezpośrednie do ubezpieczenia przynajmniej 50% powierzchni swoich upraw do 30 czerwca każdego roku. Ubezpieczenie jest z dopłatą 65% z budżetu Państwa. Pamiętaj o swoim obowiązku i ubezpiecz uprawy.