Ubezpieczenie turystyczne

Walizki turystyczneTurystyczne – szeroki, dopasowany do Twoich potrzeb, zakres ochrony ubezpieczeniowej podczas wyjazdu za granicę zarówno do pracy jak i na wakacje.

Co zawiera takie ubezpieczenie?

  • ubezpieczenie kosztów leczenia – jeśli podczas podróży ulegniesz nieszczęśliwemu wypadkowi lub nagłemu zachorowaniu, które będą wymagały specjalistycznej opieki lekarskiej lub pobytu w szpitalu, Towarzystwo Ubezpieczeniowe zorganizuje dla Ciebie pomoc i pokryje jej koszty lub zwróci Tobie poniesione wydatki na leczenie.
  • ubezpieczenie Assistance – to pakiet usług dodatkowych, w ramach których Towarzystwo Ubezpieczeniowe sfinansuje i zorganizuje pomoc polegającą na m.in. uzyskaniu informacji dotyczących kraju będącego celem podróży, transporcie poszkodowanego z miejsca wypadku lub nagłego zachorowania do placówki medycznej, pomocy w przypadku wcześniejszego powrotu do kraju. Towarzystwo pokryje również koszty poszukiwań i ratownictwa w przypadku zaginięcia oraz pomocy prawnej,
  • ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) – zapewnia wypłatę świadczenia w przypadku odniesienia trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci na skutek nieszczęśliwego wypadku. W ramach NNW Towarzystwo Ubezpieczeniowe również zapewnia pokrycie kosztów wypożyczenia lub zakupu środków specjalnych oraz pokrycie kosztów przekwalifikowania zawodowego, które zostały poniesione w związku z nieszczęśliwym wypadkiem,
  • ubezpieczenie bagażu – jeżeli Twój bagaż podróżny ulegnie uszkodzeniu, zniszczeniu lub kradzieży, Towarzystwo wypłaci odszkodowanie za utracone rzeczy,
  • ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej w życiu prywatnym – pokrycie kosztów za szkody wyrządzone osobom trzecim.