Ubezpieczenie NNW szkolne

PlecakUbezpieczenie NNW SZKOLNE to kompleksowa ochrona ubezpieczeniowa przed skutkami niespodziewanych zdarzeń losowych obejmująca choroby oraz nieszczęśliwe wypadki, które mają miejsce podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej zarówno w szkole jak i poza nią.

Zalety

  • szeroki zakres ubezpieczenia oraz możliwość dostosowania ochrony do potrzeb uczniów i preferencji placówki oświatowej
  • wypłata świadczenia za każdy nieszczęśliwy wypadek, nawet jeżeli nie został orzeczony trwały uszczerbek na zdrowiu
  • pogryzienie, ukąszenie, użądlenie oraz zwrot kosztów operacji plastycznej w podstawowym zakresie ubezpieczenia

Zakres ubezpieczenia obejmuje następujące zdarzenia:

  • śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku
  • śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku w środku lokomocji lub aktów sabotażu i terroru
  • trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku
  • trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek aktów sabotażu i terroru
  • jednorazowe świadczenie z tytułu pogryzienie, ukąszenie lub użądlenie
  • jednorazowe świadczenie z tytułu wystąpienia nieszczęśliwego wypadku w przypadku, gdy nie został orzeczony trwały uszczerbek na zdrowiu
  • zwrot kosztów operacji plastycznych poniesionych wskutek nieszczęśliwego wypadku