Ubezpieczenie samochodu

Zniszczony samochódUBEZPIECZENIE OC - Każdy posiadacz pojazdu musi wykupić obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej:

 • najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu mechanicznego, wyjątkiem są pojazdy historyczne,
 • przed wprowadzeniem do ruchu pojazdów wolnobieżnych i pojazdów historycznych,
 • przed przekroczeniem granicy, jeżeli posiadacz lub kierujący nie posiada ważnego OC posiadaczy pojazdów mechanicznych,
 • przed wprowadzeniem do ruchu pojazdów samochodowych, ciągników rolniczych, motorowerów i przyczep, które nie zostały zarejestrowane.

Podstawą prawną tego ubezpieczenia jest ustawa z 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. Nr 124, poz.1152)

UBEZPIECZENIE AUTOCASCO - chroni przed skutkami zniszczenia, uszkodzenia, utraty pojazdu lub jego wyposażenia.

Samochód to nie tylko środek transportu to może być także hobby, pasja a nawet synonim stylu życia. Niezależnie od tego, jak podchodzisz do swojego samochodu, bezpieczeństwo zawsze jest na pierwszym miejscu.

Ubezpieczenie AC skonstruowane w formule All risk oznacza, że chroni od następstw wszelkich zdarzeń, jakie tylko mogą mieć miejsce. Takie AutoCasco obejmuje m.in. wypadki, szkody parkingowe, kradzieże, podpalenia czy wandalizm.

UBEZPIECZENIE NNW KIEROWCY I PASAŻERÓW - Ubezpieczenie NNW to pieniądze dla poszkodowanych w wypadku – zwrot kosztów leczenia, w tym rehabilitacji oraz wsparcie finansowe dla rodziny i najbliższych.

Kiedy działa ubezpieczenie NNW KiP?

Podczas wypadków, które wydarzyły się podczas jazdy bądź:

 • wsiadania lub wysiadania z pojazdu,
 • załadowywania lub rozładowywania pojazdu,
 • zatrzymywania lub postoju pojazdu,
 • naprawy na miejscu zdarzenia,
 • otwierania lub zamykania drzwi lub bramy garażu / posesji,
 • tankowania na stacji paliw.

UBEZPIECZENIE ASSISTANCE - Organizacja i pokrycie kosztów udzielenia natychmiastowej pomocy w razie wypadku, awarii lub kradzieży samochodu. W podbramkowych sytuacjach na drodze lepiej nie być pozostawionym samemu sobie. Najlepszym rozwiązaniem okazuje się wtedy ubezpieczenie Assistance .Błyskawiczne, profesjonalne i niezawodne wsparcie kierowców podczas podróży.

Główne zalety

 • pomoc na drodze, 24h na dobę, 7 dni w tygodniu, w Polsce i za granicą
 • pomoc zarówno w razie wypadku i awarii pojazdu na drodze, jak i kradzieży samochodu
 • wysokie limity holowania
 • pojazd zastępczy nawet do 10 dni

Szyby - Organizacja i pokrycie kosztów naprawy lub wymiany szyby w samochodzie.

Uszkodzenia szyb to najczęstsze szkody. Zdarzają się nie tylko w ruchu, ale także, gdy samochód jest zaparkowany. Mogą być spowodowane przez inne osoby lub gradobicia, upadki gałęzi a nawet kamyki na drodze. Ubezpieczenie szyb zapewnia organizację i pokrycie kosztów naprawy szyb lub wymiany ich na nowe.

ZIELONA KARTA - Ubezpieczenie komunikacyjne Zielona Karta będzie pomocna, gdy dojdzie do powstania szkód wyrządzonych osobom trzecim na terenie państwa niewchodzącego w skład Unii Europejskiej, a respektującego tę polisę.

Te kraje to: Albania, Azerbejdżan, Białoruś, Iran, Izrael, Macedonia, Maroko, Mołdawia, Rosja, Tunezja, Turcja, Ukraina.

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna posiadacza lub kierowcy zarejestrowanego w Rzeczypospolitej Polskiej wskazanego w umowie ubezpieczenia pojazdu za szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w związku z ruchem tego pojazdu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, na terytorium państw należących do Systemu Zielonej Karty, z wyłączeniem państw, których biura narodowe są sygnatariuszami Porozumienia Wielostronnego.