Medyczne

Ubezpieczenie medyczne

Łóżko szpitalneGlobal Doctors – Ubezpieczenie Global Doctors to dodatkowe świadczenie dla Ubezpieczonego zamieszkałego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. W ramach ubezpieczenia gwarantujemy przygotowanie drugiej opinii medycznej InterConsultation®a w przypadku konieczności dalszego leczenia organizacji i pokrycia kosztów leczenia za granicą Find BestCare® przez światowej klasy specjalistów.

Organizacja i pokrycie kosztów leczenia za granicą odbywa się na podstawie drugiej opinii medycznej w przypadku wystąpienia poniższych stanów chorobowych:

 1. zdiagnozowanie u Ubezpieczonego nowotworu złośliwego, nowotworu nieinwazyjnego lub raka in situ wymagającego leczenia lub potrzeba przeprowadzenia:
 2. zabiegu operacyjnego naczyń wieńcowych,
 3. zabiegu kardiochirurgicznego wymiany zastawki,
 4. zabiegu neurochirurgicznego,
 5. przeszczepu od żywego dawcy narządów,
 6. przeszczepu szpiku kostnego.

Organizacja i pokrycie kosztów leczenia za granicą nawet do 2 000 000 Euro

Dostęp do ponad 50 000 najlepszych lekarzy w 450 specjalizacjach.

 1. kontakt z Centrum Alarmowym po zdiagnozowaniu choroby
 2. Druga opinia medyczna , diagnostyka i zalecenia dalszej terapii
 3. Propozycja leczenia za granicą w placówce specjalizującej się w leczeniu Twojej choroby
 4. Organizacja opieki medycznej i pobytu za granicą dla ciebie i osoby towarzyszącej
 5. Świadczenie 100 € za każdy dzień spędzony w szpitalu za granicą
 6. Refundacja leków w Polsce do 50 000 €

 

Ubezpieczenie medyczne zapewni Ci bezgotówkowy dostęp do lekarzy specjalistów i badań diagnostycznych w prywatnych placówkach medycznych na terenie całej Polski. Już nie musisz się obawiać wielomiesięcznego oczekiwania na wizytę u lekarza. Dzięki prywatnemu ubezpieczeniu świadczenia medyczne dostępne są bez limitów i pomogą Ci skutecznie zadbać o zdrowie Twoje i Twoich najbliższych.

Bez zbędnych formalności

 • Nie różnicujemy składki ze względu na wiek.
 • Nie wymagamy ankiety medycznej o stanie zdrowia.
 • Nie ma znaczenia jak liczna jest Twoja rodzina. Cena za ubezpieczenie w formie rodzinnej jest stała.

Bezgotówkowa realizacja świadczeń medycznych w kilkuset placówkach medycznych w całej Polsce.

 • Brak skierowania i limitu na wizyty u lekarzy specjalistów.
 • Brak karencji na świadczenia medyczne w tym specjalistyczne badania takie jak tomografia komputerowa, czy rezonans magnetyczny oraz badania diagnostyczne.
 • Możliwość rozszerzenia ubezpieczenia o pomoc doraźną i pobyt ubezpieczonego w szpitalu.
 • Ubezpieczeniem objęte są choroby uprzednio występujące (nie dotyczy świadczenia z tytułu pobytu w szpitalu), prowadzenie ciąży, rehabilitacja, wizyty domowe, szczepienie przeciw grypie.
 • Infolinia medyczna czynna 24h/ 7 dni w tygodniu.

Szczegółowy zakres ograniczeń i wyłączeń umowy ubezpieczenia jest wskazany w ogólnych warunkach ubezpieczeń.